عنوانکیفیت 128کیفیت 320

دیوانه‌ای از قفس پرید

۱۳۸۱

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
آثار این مجموعه در سال‌های مختلف تصنیف، اجرا و ضبط شده است و امروز نام همه‌ی نوازندگان محترمی که با هنرشان من را در اجرای این آثار یاری کردند به یاد نمی‌آورم.

در این فرصت از همه ایشان سپاس‌گزاری می‌کنم.