دیوانه‌ای از قفس پرید، فیلمی درباره‌ی سنت و مدرنیسم در دوران معاصر زندگی ما است. با تبدیل عقل و خرد کلی به عقل جزوی و خودبنیاد و اینکه «دکارت» به هرچیزی جز سلامت عقل خود شک می‌کند، در دنیای پساتجدد «فوکو» بنیادهای تردید را در عقل نامعقول و بی‌عقلی معقول می‌افکند. در دورانی که عقل جز فایده و منفعت تولید نمی‌کند، «نیچه» در «چنین گفت زرتشت» انسان والا را از کوه پایین می‌آورد و با مردم کوچه و بازار سخن می‌گوید، مردمانی که فقط زبان حساب‌گری سودجویی را می‌فهمند، آن‌ها چون سخنان زرتشت را نمی‌فهمند، او را «دیوانه» می‌پندارند… به دوران جدید، زندانی به نام آسایشگاه تاسیس می‌کند و آدمیانی که با این عقلانیت بیگانگی می‌ورزند به آسایشگاه تبدیل می‌کند…

موسیقی فیلم «دیوانه‌ای از قفس پرید»، همچون سایر اجزای فیلم از بازیگری، فیلم‌برداری، میزانسن، رنگ و نور و … طراحی دقیقی دارد. مابه‌ازای شخصیت‌های داستانی، سازی ویژه‌ی عزت‌الله انتظامی (آکاردئون)، علی نصیریان (ترومپت)، نیکی کریمی (نی) و پرویز پرستویی (ابوا)… در تناظر گرفته شده است و موسیقی همچون درام داستانی، از کشمکش خاص خود برخوردار است…

احمدرضا معتمدی

عنوانتوضیحاتلینک ها
1داغ خزان
2شیدا
3عقل کبود
4تنگنا
5گمگشته
6تقدیر قدار
7همزاد رنج
8عصیان
9با پروا
10بیگانه
11رقص در غبار
12اشک پنجره
13خلوت خراب
14صدای سکوت
15شب دیجور
16مشت تهی
17با نفس
18در کنار تو
19کمی بیش از هیچ
20شقایق و شیطان
21طبل بزرگ 1
22طبل بزرگ 2
23طبل بزرگ 3
24طبل بزرگ 4
25طبل بزرگ 5
26طبل بزرگ 6
27طبل بزرگ 7
28طبل بزرگ 8

دیوانه‌ای از قفس پرید

۱۳۸۱

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
آثار این مجموعه در سال‌های مختلف تصنیف، اجرا و ضبط شده است و امروز نام همه‌ی نوازندگان محترمی که با هنرشان من را در اجرای این آثار یاری کردند به یاد نمی‌آورم.

در این فرصت از همه ایشان سپاس‌گزاری می‌کنم.