حمله به اچ ۳

۱۳۷۳

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱حمله به اچ ۳ (تیتراژ ابتدایی)۰۲:۴۳
۲اسکرامبل ۱۰۲:۳۳
۳دفاع۰۴:۳۳
۴افتخار۰۵:۱۳
۵پایگاه اچ ۳۰۱:۵۱
۶اتاق جنگ۰۱:۰۲
۷طرح عملیات۰۱:۰۲
۸وداع۰۱:۲۰
۹نوژه۰۰:۵۹
۱۰اسکرامبل ۲۰۱:۱۷
۱۱تیکآف۰۳:۱۷
۱۲سوختگیری۰۲:۵۵
۱۳آغاز (عملیات)۰۱:۴۲
۱۴حمله به اچ ۳۰۳:۰۱
۱۵پیروزی (تیتراژ پایانی)۰۴:۳۱

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک