از کرخه تا رایان

از کرخه تا راین

۱۳۷۱

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱تنهایی ۱۰۵:۱۰
۲از کرخه۰۶:۴۸
۳تو هم۰۰:۴۸
۴اولین دیدار۰۲:۳۹
۵درد و دل۰۱:۰۶
۶دوری۰۱:۰۰
۷تولدی دیگر۰۳:۱۹
۸خبر ناخواسته۰۰:۵۲
۹لیلا۰۲:۳۷
۱۰تنهایی ۲۰۱:۳۳
۱۱نگرانی۰۲:۲۹
۱۲هدیه ۱۰۱:۱۵
۱۳نجوا ۱۰۴:۱۷
۱۴جبهه۰۳:۰۶
۱۵اندوه۰۲:۱۲
۱۶به دنبال صدا۰۰:۵۲
۱۷وداع با یاران ۱۰۱:۲۶
۱۸دلهره۰۲:۴۷
۱۹نجوا ۲۰۴:۱۶
۲۰خبر ناگهانی۰۲:۲۱
۲۱وحی۰۱:۱۶
۲۲وداع با یاران۰۱:۱۶
۲۳دلاوران۰۰:۵۱
۲۴ابدیت۰۱:۱۷
۲۵هدیه ۲۰۱:۱۳

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
ویولن ارسلان کامکار، علی رحیمیان، رضا عالمی، جابر اطاعتی، مهدی جوانفر
آلتو سیاوش ظهیرالدینی، محمد بیگلری
ویولن سل کریم قربانی، محسن تویسرکانی
کنترباس علیرضا خورشید‌فر
هورن جاوید مجلسی، مسعود غریب‌نواز
ترومپت منوچهر بیگلری
دف بیژن کامکار
پیانو / سینتی سایزر آندره آرزومانیان
گروه کر الهه حمیدی شیرازی، سودابه شمس، مهدی نیکنام، اسفندیار قره‌باغی
صدابردار ناصر فرهودی