بوی پیراهن یوسف

۱۳۷۴

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱آرزو۰۳:۵۰
۲مسافر۰۲:۲۷
۳خاطرات۰۱:۱۸
۴سرگردانی۰۲:۵۶
۵رهایی۰۱:۳۶
۶انتظار۰۱:۵۳
۷وداع۰۱:۰۰
۸یوسف۰۱:۱۶
۹تکامل۰۲:۲۲
۱۰شادی۰۶:۴۲
۱۱سما۰۲:۲۳
۱۲بازگشت دوباره۰۴:۰۷
۱۳بوی پیراهن یوسف۰۰:۴۳
۱۴فریاد۰۲:۳۷
۱۵وصال۰۳:۵۶
۱۶میدان خاطره‌ها۰۲:۳۳
۱۷امید دیدار۰۱:۴۴
۱۸چراغانی۰۳:۲۲
۱۹بازگشت۰۴:۰۷

کر در این موسیقی سمبل مردم است. این مردم هستند که فریاد می‌زنند و صدای یوسف که در این مرحله هنوز نمی‌دانیم کجاست، روی این فریادها حرکت می‌کند و بالاتر از تمام اینها، کر صدای زن، به عنوان سمبلی از بهشت و حوریه‌های بهشتی، به گوش می‌رسد.

زمانی هست که شما یک موسیقی را فقط می‌سازید. اما زمانی هم هست که شما فیلم را تجزیه و تحلیل می‌کنید، برای تک تک نماهای آن موسیقی در نظر می‌گیرید و سعی می‌کنید در هر لحظه با موسیقی به عرفان نزدیک شوید.

ادامه متن

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
ویولن ارسلان کامکار، همایون رحیمیان، رضا عالمی، ابراهیم لطفی، سهیل ده‌بستی
آلتو سیاوش ظهیرالدینی، والود تاراخانیان
ویولن سل کریم قربانی، محسن تویسرکانی
کنترباس علیرضا خورشیدفر
هورن جاوید مجلسی، مسعود غریب‌نواز
ترومپت منوچهر بیگلری
دف بیژن کامکار
گروه کر الهه حمیدی شیرازی، سودابه شمس، مهدی نیکنام، اسفندیار قره‌باغی
صدابردار ناصر فرهودی، رحیم ناحی