دیوانه‌ای از قفس پرید، فیلمی درباره‌ی سنت و مدرنیسم در دوران معاصر زندگی ما است. با تبدیل عقل و خرد کلی به عقل جزوی و خودبنیاد و اینکه «دکارت» به هرچیزی جز سلامت عقل خود شک می‌کند، در دنیای پساتجدد «فوکو» بنیادهای تردید را در عقل نامعقول و بی‌عقلی معقول می‌افکند. در دورانی که عقل جز فایده و منفعت تولید نمی‌کند، «نیچه» در «چنین گفت زرتشت» انسان والا را از کوه پایین می‌آورد و با مردم کوچه و بازار سخن می‌گوید، مردمانی که فقط زبان حساب‌گری سودجویی را می‌فهمند، آن‌ها چون سخنان زرتشت را نمی‌فهمند، او را «دیوانه» می‌پندارند… به دوران جدید، زندانی به نام آسایشگاه تاسیس می‌کند و آدمیانی که با این عقلانیت بیگانگی می‌ورزند به آسایشگاه تبدیل می‌کند…

موسیقی فیلم «دیوانه‌ای از قفس پرید»، همچون سایر اجزای فیلم از بازیگری، فیلم‌برداری، میزانسن، رنگ و نور و … طراحی دقیقی دارد. مابه‌ازای شخصیت‌های داستانی، سازی ویژه‌ی عزت‌الله انتظامی (آکاردئون)، علی نصیریان (ترومپت)، نیکی کریمی (نی) و پرویز پرستویی (ابوا)… در تناظر گرفته شده است و موسیقی همچون درام داستانی، از کشمکش خاص خود برخوردار است…

احمدرضا معتمدی

عنوانکیفیت 128کیفیت 320
داغ خزان
شیدا
عقل کبود
تنگنا
گمگشته
تقدیر قدار
همزاد رنج
عصیان
با پروا
بیگانه
رقص در غبار
اشک پنجره
خلوت خراب
صدای سکوت
شب دیجور
مشت تهی
با نفس
در کنار تو
کمی بیش از هیچ
شقایق و شیطان
طبل بزرگ 1
طبل بزرگ 2
طبل بزرگ 3
طبل بزرگ 4
طبل بزرگ 5
طبل بزرگ 6
طبل بزرگ 7
طبل بزرگ 8

دیوانه‌ای از قفس پرید

۱۳۸۱

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
آثار این مجموعه در سال‌های مختلف تصنیف، اجرا و ضبط شده است و امروز نام همه‌ی نوازندگان محترمی که با هنرشان من را در اجرای این آثار یاری کردند به یاد نمی‌آورم.

در این فرصت از همه ایشان سپاس‌گزاری می‌کنم.