به یاد ندارم مجید تلفنی خبر داد یا حضوری، که موسیقی این فیلم بسیار دشوار است. به او گفتم اگر جز این بود سراغ مجید انتظامی نمی‌آمدم! شاید در آن لحظه متوجه عمق سخن او نبودم. ولی هنگامی که از نزدیک شاهد شکل‌گیری موسیقی شدم و بارها دگرگونی‌های اساسی یک قطعه از موسیقی را دیدم، بر مظلومیت و حقانیت مجید پی بردم.

آژانس شیشه‌ای فیلم شخصیت بود و همه‌چیز در چهره‌ی آدم‌ها تصویر می‌شد. تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد و چه بسا برای آهنگساز بهترین موقعیت باشد. ولی اگر فیلم موضعی در برابر شخصیت‌ها نداشته باشد و لحن بی‌طرفانه‌ای به خود بگیرد، آن وقت تکلیف موسیقی چه خواهد شد؟ موسیقی نیازمند رنگ‌بندی و ایجاد حسی سمپاتیک نسبت به شخصیت در برابر شخصیتی دیگر است. و آژانس شیشه‌ای مانع این رنگ‌بندی بود.

خمیره‌ی این فیلم برمبنای تناقض بود و این کار آهنگساز را بسیار بسیار دشوار می‌کرد.

و صد البته که مجید انتظامی موفق شد.

ابراهیم حاتمی‌کیا

ناملینک‌های دانلود
۱نامه‌ای به فاطمه
۲پرواز
۳بحران
۴وداع با کاظم
۵دیدار
۶انقلاب درون
۷راز دل
۸بازگشت
۹به سوی او
۱۰در تاریکی
۱۱به دنبال قربانی
۱۲وصیت
۱۳ظلمت
۱۴انفجار
۱۵به یاد فاطمه
۱۶پلاک

آژانس شیشه‌ای

۱۳۷۶

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
ویولن خاچیک بابایان، ارسلان کامکار، ابراهیم لطفی، سهیل ده‌بستی، رضا عالمی
تکنواز ویولن خاچیک بابایان
آلتو سیاوش ظهیرالدینی، لعیا اعتمادی
ویولن سل کریم قربانی، محسن تویسرکانی
تکنواز ویولن سل کریم قربانی
ابوا مجید انتظامی
هورن جاوید مجلسی، مسعود غریب‌نواز
ترومپت منوچهر بیگلری
پیانو آندره آرزومانیان
گروه کر
 سوپرانو  تالین اوهانیان، نسرین عسکری
 آلتو  بتینا هوسپیان، آنی تهماسیان
 تنور  لوریس هوویان، سیامک صدری
 باس  رضا عسکرزاده، بهرنگ شگرف
 سولیست سوپرانو  سودابه شمس
 صدابردار  ناصر فرهودی، رحیم ناحی، محسن کلهر