دیوانه‌ای از قفس پرید

۱۳۸۱

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezerگوش دادن از Anghami
ناممدت
۱داغ خزان۰۱:۴۴
۲شیدا۰۳:۵۸
۳عقل کبود۰۳:۵۸
۴تنگنا۰۱:۴۱
۵گمگشته۰۱:۱۶
۶تقدیر قدار۰۱:۰۴
۷همزاد رنج۰۱:۴۷
۸عصیان۰۱:۳۹
۹با پروا۰۱:۴۴
۱۰بیگانه۰۱:۴۴
۱۱رقص در غبار۰۰:۳۶
۱۲اشک پنجره۰۰:۳۹
۱۳خلوت خواب۰۱:۳۰
۱۴صدای سکوت۰۱:۵۳
۱۵شب دیجور۰۲:۲۸
۱۶مشت تهی۰۱:۴۸
۱۷با نفس۰۱:۲۱
۱۸در کنار تو۰۱:۰۲
۱۹کامی بیش از هیچ۰۴:۳۶
۲۰شقایق و شیطان۰۱:۱۹
۲۱طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۱۰۰:۵۸
۲۲طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۲۰۳:۲۹
۲۳طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۳۰۲:۲۳
۲۴طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۴۰۱:۳۴
۲۵طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۵۰۰:۴۱
۲۶طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۶۰۰:۴۲
۲۷طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۷۰۰:۵۴
۲۸طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۸۰۰:۴۸

دیوانه‌ای از قفس پرید، فیلمی درباره‌ی سنت و مدرنیسم در دوران معاصر زندگی ما است. با تبدیل عقل و خرد کلی به عقل جزوی و خودبنیاد و اینکه «دکارت» به هرچیزی جز سلامت عقل خود شک می‌کند، در دنیای پساتجدد «فوکو» بنیادهای تردید را در عقل نامعقول و بی‌عقلی معقول می‌افکند. در دورانی که عقل جز فایده و منفعت تولید نمی‌کند، «نیچه» در «چنین گفت زرتشت» انسان والا را از کوه پایین می‌آورد و با مردم کوچه و بازار سخن می‌گوید، مردمانی که فقط زبان حساب‌گری سودجویی را می‌فهمند، آن‌ها چون سخنان زرتشت را نمی‌فهمند، او را «دیوانه» می‌پندارند… به دوران جدید، زندانی به نام آسایشگاه تاسیس می‌کند و آدمیانی که با این عقلانیت بیگانگی می‌ورزند به آسایشگاه تبدیل می‌کند…

ادامه متن

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
ویولن خاچیک بابایان، همایون رحیمیان، ابراهیم لطفی، علی جعفری‌پویان
آلتو سیاوش ظهیرالدینی، اعیا اعتمادی
ویولن سل کریم قربانی، محسن تویسرکانی
کنترباس علیرضا خورشیدفر
سنتور مجید اخشابی
نی پاشا هنجنی
ترومپت منوچهر بیگلری، علی فراهانی
کلارینت و ساکسفون ایمان جعفری‌پویان
ابوا مجید انتظامی
آکاردئون ناصر چشم‌آذر
پیانو آندره آرزومانیان
گیتار بیس بابک ریاحی‌پور
سازهای کوبه‌ای کوروش بزرگ‌پور
صدابرداران ناصر فرهودی، رحیم ناحی، مهدی سوهانی
ضبط موسیقی استودیو پاپ