دیوانه‌ای از قفس پرید

۱۳۸۱

ناملینک‌های دانلود
۱داغ خزانشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲شیداشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۳عقل کبودشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۴تنگناشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۵گمگشتهشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۶تقدیر قدارشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۷همزاد رنجشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۸عصیانشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۹با پرواشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۰بیگانهشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۱رقص در غبارشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۲اشک پنجرهشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۳خلوت خوابشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۴صدای سکوتشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۵شب دیجورشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۶مشت تهیشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۷با نفسشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۸در کنار توشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۹کامی بیش از هیچشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۰شقایق و شیطانشنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۱طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۱شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۲طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۲شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۳طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۳شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۴طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۴شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۵طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۵شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۶طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۶شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۷طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۷شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۸طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۸شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube

دیوانه‌ای از قفس پرید، فیلمی درباره‌ی سنت و مدرنیسم در دوران معاصر زندگی ما است. با تبدیل عقل و خرد کلی به عقل جزوی و خودبنیاد و اینکه «دکارت» به هرچیزی جز سلامت عقل خود شک می‌کند، در دنیای پساتجدد «فوکو» بنیادهای تردید را در عقل نامعقول و بی‌عقلی معقول می‌افکند. در دورانی که عقل جز فایده و منفعت تولید نمی‌کند، «نیچه» در «چنین گفت زرتشت» انسان والا را از کوه پایین می‌آورد و با مردم کوچه و بازار سخن می‌گوید، مردمانی که فقط زبان حساب‌گری سودجویی را می‌فهمند، آن‌ها چون سخنان زرتشت را نمی‌فهمند، او را «دیوانه» می‌پندارند… به دوران جدید، زندانی به نام آسایشگاه تاسیس می‌کند و آدمیانی که با این عقلانیت بیگانگی می‌ورزند به آسایشگاه تبدیل می‌کند…

ادامه متن

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
ویولن خاچیک بابایان، همایون رحیمیان، ابراهیم لطفی، علی جعفری‌پویان
آلتو سیاوش ظهیرالدینی، اعیا اعتمادی
ویولن سل کریم قربانی، محسن تویسرکانی
کنترباس علیرضا خورشیدفر
سنتور مجید اخشابی
نی پاشا هنجنی
ترومپت منوچهر بیگلری، علی فراهانی
کلارینت و ساکسفون ایمان جعفری‌پویان
ابوا مجید انتظامی
آکاردئون ناصر چشم‌آذر
پیانو آندره آرزومانیان
گیتار بیس بابک ریاحی‌پور
سازهای کوبه‌ای کوروش بزرگ‌پور
صدابرداران ناصر فرهودی، رحیم ناحی، مهدی سوهانی
ضبط موسیقی استودیو پاپ