دیوانه‌ای از قفس پرید

۱۳۸۱

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
ناممدت
۱داغ خزان
۲شیدا
۳عقل کبود
۴تنگنا
۵گمگشته
۶تقدیر قدار
۷همزاد رنج
۸عصیان
۹با پروا
۱۰بیگانه
۱۱رقص در غبار
۱۲اشک پنجره
۱۳خلوت خواب
۱۴صدای سکوت
۱۵شب دیجور
۱۶مشت تهی
۱۷با نفس
۱۸در کنار تو
۱۹کامی بیش از هیچ
۲۰شقایق و شیطان
۲۱طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۱
۲۲طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۲
۲۳طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۳
۲۴طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۴
۲۵طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۵
۲۶طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۶
۲۷طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۷
۲۸طبل بزرگ زیر پای چپ – قطعه ۸

دیوانه‌ای از قفس پرید، فیلمی درباره‌ی سنت و مدرنیسم در دوران معاصر زندگی ما است. با تبدیل عقل و خرد کلی به عقل جزوی و خودبنیاد و اینکه «دکارت» به هرچیزی جز سلامت عقل خود شک می‌کند، در دنیای پساتجدد «فوکو» بنیادهای تردید را در عقل نامعقول و بی‌عقلی معقول می‌افکند. در دورانی که عقل جز فایده و منفعت تولید نمی‌کند، «نیچه» در «چنین گفت زرتشت» انسان والا را از کوه پایین می‌آورد و با مردم کوچه و بازار سخن می‌گوید، مردمانی که فقط زبان حساب‌گری سودجویی را می‌فهمند، آن‌ها چون سخنان زرتشت را نمی‌فهمند، او را «دیوانه» می‌پندارند… به دوران جدید، زندانی به نام آسایشگاه تاسیس می‌کند و آدمیانی که با این عقلانیت بیگانگی می‌ورزند به آسایشگاه تبدیل می‌کند…

ادامه متن

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
ویولن خاچیک بابایان، همایون رحیمیان، ابراهیم لطفی، علی جعفری‌پویان
آلتو سیاوش ظهیرالدینی، اعیا اعتمادی
ویولن سل کریم قربانی، محسن تویسرکانی
کنترباس علیرضا خورشیدفر
سنتور مجید اخشابی
نی پاشا هنجنی
ترومپت منوچهر بیگلری، علی فراهانی
کلارینت و ساکسفون ایمان جعفری‌پویان
ابوا مجید انتظامی
آکاردئون ناصر چشم‌آذر
پیانو آندره آرزومانیان
گیتار بیس بابک ریاحی‌پور
سازهای کوبه‌ای کوروش بزرگ‌پور
صدابرداران ناصر فرهودی، رحیم ناحی، مهدی سوهانی
ضبط موسیقی استودیو پاپ