مریم مقدس

۱۳۷۹

دسترسی در : شنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezerگوش دادن از Anghami
ناممدت
۱در فراق او۰۲:۵۰
۲مریم مقدس (تیتراژ ابتدایی)۰۳:۴۶
۳کابوس۰۳:۴۳
۴زکریا۰۳:۰۶
۵تولد۰۱:۰۲
۶شوق دیدار۰۱:۳۵
۷قربانی یساکار۰۱:۳۸
۸مناجات مادر (تیتراژ پایانی)۰۶:۱۷
۹اورشلیم۰۳:۰۹
۱۰دختر عمران۰۴:۲۹
۱۱پذیرش معبد۰۱:۵۵
۱۲جایی برای مریم۰۲:۱۴
۱۳آخرین قلم۰۱:۴۲
۱۴کلبه چوبی۰۲:۰۸
۱۵لحظه جدایی۰۲:۱۵
۱۶مریم (قسمت یک)۰۱:۱۵
۱۷ورود به معبد۰۱:۵۲
۱۸مریم (قسمت دو)۰۱:۳۰
۱۹گریه‌های مریم۰۱:۳۴
۲۰طالب دیدار مریم۰۳:۳۶
۲۱زندان۰۱:۲۸
۲۲تنهایی مریم۰۳:۰۰
۲۳هانا۰۱:۱۵
۲۴مریم و الیصابات۰۱:۳۹
۲۵زبان تلخ۰۲:۲۹
۲۶مائده۰۳:۳۴
۲۷ورود به قدس۰۳:۲۸
۲۸معجزه زکریا۰۲:۳۵
۲۹مژده یحیی۰۴:۳۱
۳۰بنده ناتوان۰۲:۵۵
۳۱نیایش۰۱:۲۶
۳۲سفر مریم۰۳:۰۳
۳۳من، عیسی مسیح۰۴:۳۱
۳۴مریم مقدس (تم اصلی)۰۲:۵۵
۳۵آخرین قلم (نسخه جایگزین)۰۲:۴۲
۳۶مریم (قسمت یک - نسخه جایگزین)۰۱:۱۳
۳۷گریه‌های مریم (نسخه جایگزین)۰۱:۳۳

آهنگساز

مجید انتظامی

رهبر ارکستر

روبن آساتوریان

دستیار آهنگساز

آذرنوش صدرسالک

سوپرانو سولو

شوقیک هاکوبیان

اعضای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان

ویولن ۱

 یوری پوگوسیان، جرجی ترسارگسیان، سولاک واردازاریان، آناهید اصلانیان، آرمن مانگاساریان، آرام آساتریان، کارمن توسوریان

ویولن ۲

راچیک هاکوبیان، کارن رستم‌بکیان، نیره جرباشیان، همبرزوم ترهاوانیسیان، آنا ملیک‌ورتانسیان، روبن هاکوبیان

آلتو

آیدا نعلبندیان، لوسیک آراکلیان، سمول واردانیان، آنا تورچیان، هاوانس آواگیان

ویولنسل

 آرمن مسروپیان، واقیناک گالویان، آوتیس گیوچیان، روزانا آساتریان

کنترباس

کران خاچاطوریان، آرا خاچاطوریان

فلوت

یوگنی نونیان

ابوا

 آشوت گالستیان

هورن

مروژان ترمیناسیان، نوری گالستیان

ترومبون

عمر پاپیکیان، آرام خاچاطوریان

هارپ

ژانتا هاوانیسیان

پرکاشن

ادوارد هاروتیونیان، الکساندرا ساهاکیان، استنیسلاو بخشیان

سولیست‌ها

کیامان

همبرزوم ترهاوانیسیان

دودوک

گورگ داواقیان

شویل، سورنا

 لِون توانیان

قانون

انوش کیراکوسیان

کر

 آرمنویی سرمانیان، الیتا مشیتاریان، انوش الکسانیان، گاگیک هاکوبیان، رافائل خارامیان، گاگیک آراکلیان، واردان آنانیان

صدابردار

لون حقوردیان