کلاه پهلوی

۱۳۹۱

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱راه عشق (تیتراژ ابتدایی)۰۳:۲۲
۲اورمان بیک۰۲:۴۹
۳کودکانه۰۱:۲۰
۴دو برادر۰۱:۴۶
۵شور زندگی۰۳:۲۶
۶مرا تنها مگذار۰۴:۲۱
۷شیخ عزالدین۰۵:۵۴
۸مژده وصل۰۳:۴۹
۹کوچ۰۴:۰۷
۱۰آشیانه سیمرغ۰۴:۳۱
۱۱ پشت درهای بسته۰۲:۰۵
۱۲پیشکش۰۱:۱۰
۱۳درویش خسرو۰۳:۳۷
۱۴دلنوشته۰۵:۲۶
۱۵تعقیب۰۲:۳۶
۱۶سررشته روشنی۰۳:۳۸
۱۷مینا۰۲:۲۵
۱۸کابوس شاه عباس۰۳:۴۷
۱۹عروج۰۴:۳۲
۲۰ساقیا (تیتراژ پایانی)۰۳:۵۴

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک