آژانس شیشه‌ای

۱۳۷۱

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱نامه ای به فاطمه ۱۰۵:۱۴
۲پرواز۰۳:۲۹
۳بحران۰۲:۱۶
۴وداع با کاظم۰۱:۴۹
۵دیدار۰۱:۴۴
۶انقلاب درون۰۲:۱۴
۷راز دل۰۷:۰۲
۸بازگشت۰۴:۳۸
۹به سوی او۰۶:۰۶
۱۰در تاریکی۰۴:۵۵
۱۱به دنبال قربانی۰۲:۳۱
۱۲وصیت۰۲:۳۹
۱۳ظلمت۰۳:۲۷
۱۴انفجار۰۱:۳۴
۱۵به یاد فاطمه۰۳:۲۸
۱۶پلاک۰۲:۳۹

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
ویولن خاچیک بابایان، ارسلان کامکار، ابراهیم لطفی، سهیل ده‌بستی، رضا عالمی
تکنواز ویولن خاچیک بابایان
آلتو سیاوش ظهیرالدینی، لعیا اعتمادی
ویولنسل کریم قربانی، محسن تویسرکانی
تکنواز ویولن سل کریم قربانی
ابوا مجید انتظامی
هورن جاوید مجلسی، مسعود غریب‌نواز
ترومپت منوچهر بیگلری
پیانو آندره آرزومانیان
صدابردار ناصر فرهودی، رحیم ناحی، محسن کلهر
گروه کر تالین اوهانیان، نسرین عسکری، بتینا هوسپیان، آنی تهماسیان، لوریس هوویان، سیامک صدری، رضا عسکرزاده، بهرنگ شگرف، سودابه شمس
ضبط استودیو پاپ