محاکمه

۱۳۷۸

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱محاکمه (تیتراژ ابتدایی)۰۲:۵۵
۲اشک وطن۰۱:۲۳
۳مادام۰۲:۵۳
۴سانسورچی۰۱:۱۸
۵آیریلیق۰۶:۵۷
۶هانیه۰۱:۳۲
۷اولین نفر۰۲:۳۴
۸مادرم ایران۰۳:۲۶
۹هدیه۰۴:۰۳
۱۰حشمت مینوی۰۳:۱۶
۱۱بغداد۰۳:۲۹
۱۲پزشک احمدی۰۱:۰۸
۱۳رعنا۰۴:۰۹
۱۴مرغ سحر۰۳:۲۸
۱۵روایت یک خودکشی۰۳:۱۷
۱۶محاکمه (تیتراژ پایانی)۰۲:۵۱
۱۷رویای گذشته (تم‌هایی از محاکمه)۰۲:۵۱
۱۸پدر۰۴:۲۳
۱۹جلال۰۴:۲۹
۲۰اشغال۰۲:۱۶
۲۱بازجویی۰۳:۲۹
۲۲جستجو۰۳:۵۱
۲۳حمله۰۱:۵۷
۲۴هرج و مرج۰۲:۲۸
۲۵مختاری۰۴:۳۳
۲۶ترور۰۲:۰۷
۲۷توطئه۰۴:۲۷
۲۸واقعه مسجد گوهرشاد۰۵:۱۵
۲۹تم محاکمه برای پیانو قانون و سازهای زهی۰۴:۲۹
۳۰تنهایی (سولو پیانو)۰۲:۳۴
۳۱به دنبال یار (سولو پیانو)۰۵:۰۳
۳۲روایت (سولو پیانو)۰۴:۴۲

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک