اجرای زنده سمفونی مقاومت، موومان یکم: عروج
آهنگساز و رهبر ارکستر: مجید انتظامی
شاعر: ساعد باقری، پرویز بیگی